Duplicate content is een Engelse term voor dubbele content op je website. Er is sprake van duplicate content wanneer twee of meer url’s dezelfde content hebben. Google indexeert beide url’s wat ten koste gaat van de relevantie.

Duplicate content kan ontstaan door technische fouten (bijvoorbeeld het verkeerd omgaan met trailing slashes) of doordat meerdere pagina’s over hetzelfde onderwerp gaan (bijvoorbeeld een landingspagina en een blog).

Ranken meerdere pagina’s op hetzelfde zoekwoord in Google? Dan zijn er verschillende oplossingen, zoals:

  • Dubbele pagina’s niet laten indexeren door Google
  • Dubbele pagina’s ‘deoptimaliseren’ voor het zoekwoord
  • Canonical url’s instellen bij de dubbele pagina’s