Een marketing qualified lead is een lead die wel interesse heeft in je bedrijf maar nog niet bereid is over te gaan op aankoop. De MQL zit namelijk nog in de oriëntatiefase en is vooral geïnteresseerd in informatie. Een marketing qualified lead zit in de fase voor de sales qualified lead.