Een persona (of ijkpersoon) is een zeer gedetailleerde omschrijving van een gebruiker van jouw product of dienst.

Met behulp van persona’s creëer je ‘echte’ mensen in plaats van algemene doelgroepen die in de praktijk lastig te targeten zijn.

Bij Sageon maken we gebruik van persona’s om onze onlinemarketingdiensten zo effectief mogelijk uit te voeren. Ik vind dat jij dat ook moet doen.

Daarom leg ik in dit artikel uit:

 • waarom ook jij minimaal één persona moet maken;
 • welke verschillen ‘soorten’ persona’s bestaan;
 • uit welke 8 componenten een persona bestaat;
 • hoe je in 5 stappen een persona maakt;
 • en wat je moet proberen te voorkomen bij het maken van een persona.

Waarom zou je een persona moeten maken?

Om succes te hebben met je bedrijf wil je meer verkopen. Je kunt je (online)marketingbudget maar één keer uitgeven en je wilt dit natuurlijk zo effectief mogelijk doen. Het is daarom noodzakelijk om je doelgroep goed af te bakenen en om je marketingstrategie daar vervolgens op af te stemmen.

Het schrijven van een persona zorgt voor diepgaande kennis van je doelgroep. Je combineert de bestaande kennis die er binnen je bedrijf aanwezig is met nieuwe kennis die je met behulp van deskresearch genereert.

Voor sommige bedrijven is het eenvoudig om een persona te maken omdat zij zelf de doelgroep zijn. Als je zelf het probleem ervaart dat je met jouw product of dienst oplost, is het makkelijker je in de doelgroep te verplaatsen.

Maar wat als je als je met je bedrijf een probleem oplost dat je zelf niet hebt? Het schrijven van een persona helpt je naar je eigen diensten of producten te kijken vanuit de ogen van je klant.

Buyer persona’s en user persona’s

Wanneer over persona’s wordt gesproken gaat het over buyer persona’s of user persona’s. Meestal volstaat een van de twee.

 • In een buyer persona omschrijf je de ideale klant. Een buyer persona helpt je om online marketing en sales effectiever te laten werken.
 • Een user persona is een omschrijving van een gebruiker van een product of dienst. Dit hoeft dus niet de klant zelf te zijn.

Neem bijvoorbeeld een websitebouwer. Zij maken een website voor een klant maar maken user persona’s van de doelgroep van deze klant. Door te ontwerpen met een gedetailleerde omschrijving van de eindgebruiker zorgen ze ervoor dat ze een site maken die de doelgroep optimaal bedient.  

persona
Voorbeeld van een persona. Bron: xtensio.com

Uit welke onderdelen bestaat een persona?

Een persona bevat de volgende onderdelen:

1. Naam

Geef een persona een echte naam. Bijvoorbeeld Piet. Zo zorg je ervoor dat Piet gaat leven binnen je organisatie en iedereen gelijk weet waar je het over hebt.

Tijdens het bedenken van nieuwe onlinemarketingcampagnes controleer je voortdurend of de campagne aansluit op de behoeften van Piet.

2. Achtergrond

Hiermee bedoel ik zowel de professionele als persoonlijke achtergrond.

Omschrijf dus niet alleen wat het beroep van Piet is en in welke fase van zijn carrière hij zich bevindt, maar ook wat zijn hobby’s zijn, welke studies hij heeft gedaan, welke merken hij leuk vindt en waar hij een hekel aan heeft.

3. Demografische gegevens

Wees specifiek bij het vaststellen van de demografische gegevens. Dus in plaats van “40% van onze doelgroep woont binnen de randstad en 60% buiten de randstad” schrijf je: “Piet woont in Utrecht en reist iedere dag met de trein naar Amsterdam”.

Treed zo ver mogelijk in detail bij het beschrijven van je ideale klant. Ook op het gebied van leeftijd, burgerlijke staat et cetera.

Tip: als je het gevoel hebt dat je met één persona een belangrijke doelgroep niet aanspreekt, schrijf dan een tweede of derde persona.

4. Doelen

Welke doelen wil je persona bereiken? Welke problemen wil hij oplossen?

Omschrijf wat Piet nodig heeft om deze doelen te bereiken en deze problemen op te lossen.

5. Zorgen

Waar maakt je persona zich zorgen om? Bij een webshop maakt iemand zich bijvoorbeeld zorgen of het product kan worden teruggestuurd. Omschrijf alle mogelijke zorgen en twijfels die bij de persona kunnen opkomen.

6. Omgeving

Denk aan de fysieke, sociale en technologische omgeving van de persona.

Vanaf welke locatie wordt bijvoorbeeld je website bezocht: thuis of op het werk? Bezoekt hij je site vanaf zijn telefoon of desktop?

7. Quote

Plaats wat er voor je persona het meest toe doet in een quote. Deze quote dient als samenvatting en geeft snel inzicht in wat voor je persona het belangrijkste is.

Bijvoorbeeld: “Ik wil een oplossing waarmee ik mijn administratie goedkoop en simpel kan uitbesteden zodat ik meer tijd heb om mijn bedrijf te laten groeien.”

8. Foto

Voeg om je persona nog meer te laten leven binnen je bedrijf een foto toe aan het profiel.

Creëer een persona in 5 stappen

Je weet nu wat een persona is en uit welke onderdelen een persona kan bestaan. Nu is het tijd om er zelf een te maken.

Wij gebruiken deze 5 stappen wanneer we voor onze klanten of voor onszelf persona’s maken. Gebruik ze om er zelf mee aan de slag te gaan.

1. Doe online deskresearch

Je kunt veel informatie voor het maken van je persona online vinden. Gebruik informatie uit Google Analytics zoals geslacht en leeftijd van je websitebezoekers.

Als je doelgroep uit een bepaalde stad of provincie komt, kun je bijvoorbeeld Wikipedia gebruiken om meer te leren over deze locatie.

Bekijk hoe er over je product of dienst wordt gesproken op social media.

 • Bestaan er relevante LinkedIn groepen rondom je business?
 • Zijn er video’s over je product op YouTube?
 • Hoe zoekt je doelgroep in zoekmachines?
 • Welke vragen worden er gesteld in Google?

2. Doe fieldresearch bij bestaande klanten

Gebruik informatie die je al hebt van bestaande klanten. Dan bedoel ik niet alleen demografische gegevens en andere data die je uit het crm-systeem kunt halen, maar ook achterliggende vraagstukken of uitdagingen.

 • Wat speelt er momenteel bij ze?
 • Welke problemen los je voor ze op?
 • Waarom hebben ze voor jou gekozen?

Bezoek je klant om te kijken hoe zijn werkomgeving eruitziet. Zo creëer je een realistisch beeld van je klant waarmee je de persona nog gedetailleerder kunt omschrijven.

3. Analyseer je gegevens

Je hebt nu een behoorlijke hoeveelheid gegevens verzameld. Vat deze informatie samen met behulp van je online onderzoek en fieldonderzoek.

4. Creëer de persona

Je hebt gedegen onderzoek gedaan en je hebt alle informatie geanalyseerd. Nu is het tijd om de persona te gaan uitwerken.

Gebruik hiervoor de onderdelen die ik eerder genoemd heb. Zorg voor een mooie opmaak want het oog wil tenslotte ook wat.

5. Delen

Je persona is af. Het is tijd om Piet te delen met de rest van het bedrijf. Iedereen, dus niet alleen het management, zou moeten weten hoe Piet eruitziet, welke zorgen hij heeft en wat hij verwacht van je bedrijf.

Sommige bedrijven maken posters van de persona’s en hangen deze prominent op. Op deze manier is iedereen op de hoogte voor wie ze eigenlijk bezig zijn.

Wat je moet voorkomen tijdens het maken van jouw persona

Probeer te voorkomen dat je jouw persona te veel baseert op één bestaande klant. Het is juist de bedoeling om gegevens van al je belangrijke klanten te bundelen.

Voorkom ook dat je teveel aan de oppervlakte blijft, bijvoorbeeld door je persona alleen op demografische gegevens te baseren. Juist de doelen, motivaties en frustraties zijn belangrijk om de persona volledig te begrijpen. Onderstaande afbeelding laat precies zien wat ik hiermee bedoel.

Zorg er tot slot voor dat je de persona of persona’s ontwikkelt op basis van data uit je onderzoek, niet op aannames of onderbuikgevoelens.

Meer informatie

Wil je meer weten over het schrijven van persona’s? Of heb je hulp nodig? Misschien kan een internet marketing bureau als Sageon helpen. Neem gerust contact op!