Op 25 oktober heeft Google een grote algoritme-update aangekondigd: BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Google noemt BERT de belangrijkste update van de afgelopen vijf jaar.

Door de update zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het algoritme, waardoor de zoekresultaten er wel eens heel anders uit kunnen komen te zien.

De update is inmiddels van kracht gegaan voor Engelse zoekopdrachten in de USA, maar naar verwachting zal de update ook snel voor andere talen en landen beschikbaar zijn.

Wat betekent het nieuwe algoritme voor SEO?

Wat is BERT?

BERT is een techniek om door middel van AI de menselijke taal beter te begrijpen. Het helpt om de betekenis van een woord in te schatten door naar de woorden voor én na dat woord te kijken (vandaar de term bi-directional).

In de volgende slides wordt uitgelegd waarom de methode van BERT zo vernieuwend is:

https://www.slideshare.net/DawnFitton/google-bert-and-family-and-the-natural-language-understanding-leaderboard-race

De gevolgen van BERT voor zoekopdrachten

Dankzij BERT kan Google de betekenis van complete zinnen, inclusief nuances en context in woorden, beter begrijpen. Heel eenvoudig gezegd: Google kan zodoende bijvoorbeeld de verschillende betekenissen van bank onderscheiden in de zinnen “welke bank zit het best” en “welke bank is het best”. Door deze ontwikkeling sluiten de zoekresultaten van Google beter aan bij de zoekintentie van de gebruiker. Dit geldt voor zowel ingetypte als ingesproken zoekopdrachten.

Het nieuwe algoritme heeft dus ook invloed op Voice Search. Google geeft in zijn blog aan dat de nieuwe update momenteel gevolgen heeft voor ongeveer 10% van alle zoekopdrachten.

In de blog worden diverse voorbeelden getoond, waaronder deze:

Voorbeeld Bert

Dankzij BERT wordt in dit voorbeeld het woord “to” in dit zinsverband herkend, waardoor het zoekresultaat veel beter aansluit bij de zoekopdracht.

De update is dus vooral voor de gebruiker van Google een positieve verandering. Een zoekopdracht levert namelijk meer relevante informatie op.

Hoe voorbereiden op het nieuwe Google algoritme?

BERT zorgt ervoor dat Google de intentie achter de zoekopdracht begrijpt en heeft geen invloed op ranking factors. Zoals Google zelf ook aangeeft, is het dus niet mogelijk om specifiek voor BERT bepaalde aanpassingen aan je website te doen. Het belangrijkste leerpunt van BERT is dat het belang van informatieve content nóg groter wordt. Zorg er dus voor dat content een nog grotere rol inneemt in je marketingstrategie, dan weet je zeker dat je goed zit!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het nieuwe algoritme van Google en hoe je kunt optimaliseren voor SEO? Neem dan contact op met online marketing bureau Sageon in Utrecht. We kunnen je helpen het creëren van sterke, relevante en leesbare content!