Zie jij regelmatig een sessieduur of een gemiddelde tijd van 00:00 in Analytics? Dan betekent dat niet dat je bezoekers direct weer wegklikken van je website! Een sessieduur van 0 seconden heeft een technische oorzaak die alles te maken heeft met de manier waarop Google Analytics de sessieduur berekent. In dit artikel leg ik uit hoe Google Analytics de sessieduur berekent en hoe je alsnog de échte sessieduur van je bezoekers kunt achterhalen.

Tijd op pagina

In Google Analytics wordt de tijd op de pagina gedefinieerd als de “gemiddelde hoeveelheid tijd die gebruikers hebben besteed aan het bekijken van een bepaalde pagina”. Deze tijd wordt berekend door middel van het tijdsverschil in de timestamps van opeenvolgende paginabezoeken.

Huh? Timestamp, wat is dat?

Iedere paginaweergave die door Analytics wordt geregistreerd is voorzien van een timestamp. Dit is het tijdstip waarop de pagina wordt opgevraagd. Bij iedere volgende pagina die een bezoeker bekijkt, registreert Analytics een nieuwe paginaweergave inclusief bijbehorende timestamp.Tijd per pagina met timestamp

 

In het figuur hierboven is te zien hoe zo’n bezoek zou kunnen gaan. De stappen van de gebruiker zijn dan als volgt:

  1. Bezoeker landt op pagina 1 om 12:00;
  2. Bezoeker bezoekt pagina 2 om 12:03;
  3. Bezoeker bezoekt pagina 3 om 12:06;
  4. De bezoeker verlaat de website, bijvoorbeeld om 12:10.

Berekening

Omdat iedere paginaweergave voorzien is van een bijbehorende timestamp, kan de tijd per pagina nu worden berekend door de timestamps met elkaar te vergelijken. Omdat de tweede paginaweergave 3 minuten na de eerste paginaweergave geregistreerd is, kun je concluderen dat de bezoeker 3 minuten op de eerste pagina is geweest.

Dit geldt ook voor de tweede pagina: de bezoeker bezoekt pagina 2 om 12:03 en pagina 3 om 12:06, dus hij heeft drie minuten doorgebracht op de tweede pagina.

Voor het uitrekenen van de tijd per pagina van pagina 3 moet deze timestamp worden vergeleken met de timestamp van paginaweergave 4. De bezoeker heeft echter maar drie pagina’s bezocht waardoor er geen vierde timestamp beschikbaar is. Google Analytics kan daarom van pagina drie geen tijd per pagina uitrekenen en laat daarom een tijd per pagina zien van 0 seconden.

Oftewel: elke laatste pagina van een sessie zal in Analytics een tijd per pagina van 0 seconden opleveren.

Bezoekt de bezoeker maar één pagina van je website? Dan registreert Analytics slechts één timestamp per sessie. Dat betekent dat Analytics van deze gebruiker helemaal geen tijd per pagina of sessieduur kan uitrekenen. Bij sessies met één paginaweergave en bij pagina’s met een bouncepercentage van 100% rapporteert Analytics dus altijd een gemiddelde sessieduur van 0 seconden. Tijd per pagina bij bounce bezoek

 

Alternatieve manieren om tijd en interactie te meten

Een sessieduur van 0 seconden lijkt heel negatief, maar in werkelijkheid is de bezoeker (veel) langer dan 0 seconden op je website geweest. Je kunt dus niet zomaar stellen dat deze bezoeker er niet toe doet.

Gelukkig zijn er andere manieren waarop je kunt meten hoe lang een bezoeker één pagina bezoekt en hoeveel interactie die bezoeker met jouw website heeft. Dit kan door middel van Google Tag Manager.

In Google Tag Manager is het mogelijk om op verschillende manieren de interactie op een pagina te meten. Je kunt op basis van de volgende acties een trigger instellen:

  • Scrolldiepte (bv. 50% van de pagina)
  • Een klik op een element (bv. een video of button)
  • Een trigger op basis van tijdsduur (bv. elke 10 seconden)
  • Etc.

Door deze triggers te koppelen aan Google Analyticstags met trackingtype ‘gebeurtenis’ kun je de informatie van deze triggers doorsturen naar Google Analytics.

Let op: je ziet dat het mogelijk is om via Tag Manager de tijdsduur op een pagina te meten door middel van een timer. Deze gegevens worden als gebeurtenis naar Google Analytics verzonden. Deze extra informatie over tijd per pagina zal dus zichtbaar zijn in het gebeurtenissenrapport van Google Analytics (te vinden onder het menu-item ‘Gedrag’), en niet bij de standaardrapporten van sessieduur of tijd per pagina.

Hulp nodig met Google Analytics?

Wil je meer weten over de tijd dat iemand op je pagina is? Of heb je hulp nodig met de interpretatie van je Google Analytics data? Neem contact op met onlinemarketingbureau Sageon, we helpen je graag.